Staff Marketing

[ad_1]
Job title: Staff Marketing

Company: Alkhalifi Amanah Putera PT

Job description: Membuat planning sistem kerja pada divisinya sendiri Membuat laporan mengenai customer ataupun SDM kepada pihak perusahaan… tahun, usia maksimal 28 tahun SMA / SMK Semua jurusan D3 Semua Jurusan S1 Semua Jurusan Fresh Graduate Belum Menikah…

Expected salary: 4000000 – 8000000 per month

Location: Indonesia

Job date: Fri, 03 Dec 2021 23:08:30 GMT

Apply for the job now!

[ad_2]